Skip to main content

Termeni și condiții

Contract de prestări servicii


1. Părţile contractante

1.1. S.C. Weblike PRO S.R.L., cu sediul social în Oradea str. Mihail Kogălniceanu 63, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1115/2002, având cod unic de inregistrare RO 14998262, atribut fiscal RO, având contul nr. RO43INGB0000999902791400 deschis la ING Retail Banking, reprezentată de d-na Lavinia Fetea – Administrator, operator al platformei www.24transoft.com, si ale tuturor subdomeniilor acesteia (incluzand, dar fara a se limita la app.24transoft.com) în calitate de Prestator.

și

1.2. Clientul, cu datele de identificare din platforma www.24transoft.com au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Weblike PRO S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.24transoft.com. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a 24Transoft reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Weblike PRO S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definiții:

www.24transoft.com: site de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Weblike PRO S.R.L. prin intermediul site‐ului www.24transoft.com, în special cele de acces la aplicații de editarea comenzilor de transport, editarea confirmarilor catre clienti, gestionare și administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar. Client: persoana juridică care face o comandă pe site‐ul www.24transoft.com sau se înregistrează ca utilizator Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site‐ul www.24transoft.com, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii. Vizitator: persoana fizică ce vizitează website‐ul www.24transoft.com fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.24transoft.com. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a 24TranSoft ”.

2.2. Weblike PRO S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.24transoft.com la momentul la care s‐a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site‐ului www.24transoft.com, Weblike PRO S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la aplicații de editare comenzi transport, editare confirmari clienti, gestionare și administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde, prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: Mozila Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.

2.5. Pentru lista de servicii oferite de programul 24TranSoft vezi aici: www.24transoft.com. Pretul lunar sau anual pentru 24TranSoft se va stabili de catre Weblike PRO S.R.L. in functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla de la un reprezentant Weblike PRO S.R.L. prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Weblike PRO S.R.L. pentru 24TranSoft.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile portalului www.24transoft.com, Acord de licență software pentru programul 24TranSoft, precum și cu Politica de confidențialitate:

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr‐un email trimis la [email protected] sau nr. de telefon 0359 800 801 de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 15 zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate suplimentară.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade‐ului unui pachet, iar în cazul downgrade‐ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plată, pentru un pachet mai mic.

3.5. Weblike PRO S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit programul 24TranSoft pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Weblike PRO S.R.L. o sumă lunară prevăzută în momentul finalizării comenzii online, în funcție de tipul abonamentului ales.

4.2. Weblike PRO S.R.L. va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta Weblike PRO S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.24transoft.com. Weblike PRO S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Weblike PRO S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e‐mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la programul 24TranSoft este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.5. Weblike PRO S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.24transoft.com, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.0%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin e-mail sau in cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Astfel, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Weblike PRO S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Weblike PRO S.R.L. pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Weblike PRO S.R.L., Clientul își poate exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract etc), Weblike PRO S.R.L. se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. Weblike PRO S.R.L nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. De asemenea, Weblike PRO S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Weblike PRO S.R.L..

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Weblike PRO S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Weblike PRO S.R.L.

6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Weblike PRO S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.24transoft.com, cu Acord de licență software pentru programul 24TranSoft, precum și cu Politica de confidențialitate:

6.2. Drepturile și obligațiile Weblike PRO S.R.L.

6.2.1. Weblike PRO S.R.L. asigură:

  • accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului 24TranSoft. Există și posibilitatea utilizării gratuite a serviciilor. Clientul care utilizează în mod gratuit aplicația, beneficiază de funcționalitățile ei în mod limitat, așa cum sunt ele prevăzute în acel moment pe situl www.24transoft.com, și are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
  • asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații. Nu oferim asistență în legătură cu emiterea de documente.
  • backup zilnic al datelor
  • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
  • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Weblike PRO S.R.L nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. www.24transoft.com acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Weblike PRO S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Weblike PRO S.R.L. primește notificari, înștiințări sau adrese cu privire la existența unor servicii sau activități cu o aparență înșelătoare (de tip „spam”, „phishing”, etc.) sau nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.4. Backup‐ul datelor se realizează zilnic, Clienții având acces la versiunile anterioare ale datelor prin serviciul de Cloud.

6.2.5 Dacă din baza de date de pe calculator nu se poate face o restaurare, Weblike PRO S.R.L. va asista clientul în vederea accesării bazei de date.

6.2.6. Weblike PRO S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.7. Weblike PRO S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.24transoft.com.

6.2.8. În cazul în care uptime‐ul este sub 99.0% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 Weblike PRO S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea pe site-ul www.24transoft.com.

Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: programul 24TranSoft) este permis în funcție de tipul abonamentului lunar pentru care au optat. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată ca find 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Weblike PRO S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne‐publice ale site‐ului www.24transoft.com sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi, reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Weblike PRO S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.24transoft.com și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într‐un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. Weblike PRO S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Weblike PRO S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Weblike PRO S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Weblike PRO S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software‐ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Weblike PRO S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. Weblike PRO S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. Weblike PRO S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Weblike PRO S.R.L..

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a‐şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
b) informaţia era accesibilă publicului;
c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Weblike PRO S.R.L..

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

14.3. Orice notificare către Weblike PRO S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresa de e-mail [email protected].